VEMS (Vehicle Energy Management System), registrační číslo projektu 4.2 PT03/085

Aktuální dokumenty:Archív dokumentů:

 • Zadávací dokumentace výběrového řízení na dodavatele technologie - komory pro ohřev skořepin a turbodmychadel

 • Čestné prohlášení

 • Kupní smlouva

 • Oznámení o výběru dodavatele

 • Zadávací dokumentace výběrového řízení na dodavatele technologie - 2 klimatizačních komor pro účely projektu VEMS

 • DOPLNĚNÍ 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHOU ŘÍZENÍ NA DODAVATELE TECHNOLOGIE - 2 klimatizačních komor pro účely projektu VEMS

 • Vzor kupní smlouvy - CNC frézka

 • Čestné prohlášení

 • Oznámení o výsledku výběrového řízení - CNC frézka

 • Zadávací dokumentace výběrového řízení na dodavatele technologie - CNC frézka

  Evropské strukturální fondy   Operační program Podnikání a inovace