Technologie

CNC frézování

Nabízíme kooperace v oblasti CNC frézování, s možností čtyřosého obrábění.

CNC soustružení

Nabízíme kooperaci oblasti CNC soustružení - především výroba dílů pro spalovací motory - klikové hřídele, čepy a ostatní soustružené díly.

Měření proudění

S využitím anemometrického testeru Jaroš nabízíme měření proudění dvoutaktních válců a čtyřtaktních hlav

Výroba STL modelů

Výroba plastových 3D STL modelů s možností následné výroby hliníkového odlitku přímo z tohoto modelu. Vhodné pro ověření funkce nového výrobku před zahájením výroby forem.

Výroba odlitků metodou přesného lití (metoda vytavitelného modelu)

Výroba přesných odlitků metodou vytavitelného modelu, výroba přesných jader pro tuto metodu.

Výroba Magnesiových odlitků, včetně zajištění obrábění odlitků a následnou povrchovou úpravu.

Evropské strukturální fondy   Operační program Podnikání a inovace