Archiv Projektů OPPIK

Firma MSR i jednatel společnosti Ing. Martin Šula jsou příjemci podpory v rámci Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Konkrétně se jedná o projekty:
Evropské strukturální fondy   Operační program Podnikání a inovace