Projekty OPPIK

Firma MSR i jednatel společnosti Ing. Martin Šula jsou příjemci podpory v rámci Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Konkrétně se jedná o projekty:CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010961 Matematický model vypočtu parametrů motoru s rotačním pístem

MSR Engines je ve spolupráci s VUT v Brně řešitelem projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010961 Matematický model vypočtu parametrů motoru s rotačním pístem. Cílem projektu je sestrojení matematického modelu výpočtu parametru motoru s rotačním pístem.CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0005867 - Vybavení pracoviště pro výrobu nového produktu - Elektricky paddleboard

Vybavení žadatele technologií pro postupný narůst výroby produktu a jeho uvedení na trh. Konkrétně řešíme nákup technologie pro karbonovou a kevlarovou výrobuCZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0010100 MiX Bike - vybavení elektrolaboratoře pro vývoj elektromotorky a range extendru

Cílem projektu je rozšířit vývojovou laboratoř žadatele o elektrolaboratoř, pro vývoj nového produktu společnosti - elektromotorky MiX bike.CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_102/0011524 Spolupráce při vývoji spalovacího pohonu malého vodního plavidla s důrazem na minimalizaci emisí pohonné jednotky

V rámci společného projektu plánujeme vývoj a testování Wankelova motoru - je to jedna z cest snížení emisí pohonné jednotky, při zachování kompaktní velikosti a nízké váhy.EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ   Operační program Podnikání a inovace