Projekty OPPIK

Firma MSR i jednatel společnosti Ing. Martin Šula jsou příjemci podpory v rámci Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Konkrétně se jedná o projekty:CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010961 Matematický model vypočtu parametrů motoru s rotačním pístem

MSR Engines je ve spolupráci s VUT v Brně řešitelem projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010961 Matematický model vypočtu parametrů motoru s rotačním pístem. Cílem projektu je sestrojení matematického modelu výpočtu parametru motoru s rotačním pístem.EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ   Operační program Podnikání a inovace