Projekty OPPI

Firma MSR i jednatel společnosti Ing. Martin Šula jsou příjemci podpory v rámci Operačního programu podnikání a inovace v programech Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví, Inovace a Potenciál. Konkrétně se jedná o projekty:

Archív projektů OPPIEvropské strukturální fondy   Operační program Podnikání a inovace